თბილისი, საქართველო, კანდელაკის ქ. N35 - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები