თბილისი, საქართველო, ასათიანის ქ. N8 - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები