თბილისი, საქართველო, ასათიანის ქ. N14 - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები