თბილისი, საქართველო, ლარსის ქუჩა N6 - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები