თბილისი, საქართველო, ხოშარაულის ქ. N38 - ბურღვით ნატენი ხიმინჯების მოწყობის სამუშაოები